Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland


  • Uitwerken van definitief netwerkontwerp voor wandelnetwerk in de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede
  • Overleg met belanghebbenden over de tracering van de netwerkroutes en over startpuntlocaties
  • In samenspraak met terreineigenaren definitieve locatie bepaling van een aantal TOP’s in het werkgebied, rekening houden met diverse recreatieve activiteiten en belangen
  • Opdrachtgever: Recreatie Noord-Holland
  • In samenwerking met: Jeroen Jacobse (Padvinder)
  • Looptijd: januari t/m juni 2021
  • Afronding project: februari 2023