Wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek


kaartje netwerk paddesteoel

  • Uitvoeren quick scan wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek.
  • Samenstellen eerste netwerkontwerp en vaststellen van de fysieke kansen en knelpunten in de padenstructuur
  • Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland / Regio Gooi en Vechtstreek
  • In samenwerking met Vladimir Mars en Sietske de Vet
  • Looptijd: najaar 2012 – voorjaar 2013