Wandelnetwerk Kop van Noord-Holland


NWfragment GIS-kaart Kop incl. Waddenwandelen

  • Quick scan en eerste ontwerp in 2011
  • Afstemming terreineigenaren en belanghebbenden t.b.v. definitief ontwerp
  • Opdrachtgever: Recreatie Noord-Holland
  • In samenwerking met Vladimir Mars en Menno Zeeman
  • Looptijd: 2015, oplevering definitief ontwerp februari 2016