Streekpad Waterliniepad; Wandelen Weesp – Werkendam


kaart_thema02 waterliniepad detail

  • In kaart brengen van kansen en knelpunten in het tracé van het Waterliniepad
  • Aandragen concrete verbetermogelijkheden en opties voor rondwandelingen
  • Overleg met terreinbeheerders, betrokken overheden en belangenorganisaties
  • In samenwerking met Stichting Wandelnet en met Sietske de Vet
  • Opdrachtgever Stichting Liniebreed Ondernemen
  • Looptijd 2014