Wandelnetwerk Veluwe gemeente Barneveld


  • Voorbereiden netwerkontwerp voor de omliggende dorpen rond Barneveld, in samenspraak met de plaatselijke belangengroepen
  • Onderzoeken haalbaarheid van nieuwe wandelverbindingen door boerenland
  • Oplossen van knelpunten in Rondje Barneveld
  • Afstemming met belanghebbenden (terrein- en route-eigenaren)
  • Opdrachtgever: Routebureau Veluwe i.o.
  • Looptijd: oktober 2020 – medio 2022