Ontwerp Wandelnetwerk Texel


  • Inventariseren bestaande routes, gebiedsontwikkelingen en -plannen
  • Terreinverkenningen
  • Overleg met belanghebbenden over de tracering van de netwerkroutes en over startpuntlocaties
  • Samenstellen voorlopig netwerkontwerp
  • Opdrachtgever: Recreatie Noord-Holland
  • In samenwerking met: Nikie Bakker van Veen
  • Looptijd: maart t/m juni 2023
  • Afronding project: juli 2023