Diensten


Bijna als vanzelfsprekend werkt Routewerk als eenmanszaak veel samen met anderen, vandaar ‘onze’ en  ‘we’. Omvangrijke projecten moeten vaak in korte tijdspanne worden afgerond en dan is het prettig om binnen het eigen werkveld een beroep op deskundige partners te kunnen doen. En daarnaast is veelal de inbreng van andere deskundigheden als vormgeving, cartografie en GIS-expertise cruciaal.

Route-ontwerp

Een belangrijk onderdeel van ons werk is het ontwikkelen van een route(concept); op maat aangeleverd en toegespitst op de wensen van de opdrachtgever. Op creatieve wijze werken wij uw idee uit tot een realiseerbare route die voor de wandelaar of fietser zo aantrekkelijk mogelijk is. Kiezen we voor een regionale aanpak of juist voor een thematische invalshoek? Wat zijn de kansen en de knelpunten op de route? Lang, kort, al dan niet bewegwijzerd, van a naar b of juist rondgaand. Alles is mogelijk.

Routewerk heeft ruime ervaring in het ontwerp van routenetwerken. Al vanaf onze oprichting in 2003 hebben wij de basis mogen leggen voor wandelnetwerken in Overijssel, Utrecht en Noord-Holland. Op grond van kaartstudie, kritische beoordeling in het veld en gesprekken met belanghebbenden onderzoeken wij de haalbaarheid van een netwerk en leveren we een voorlopig ontwerp.

Van ontwerp naar uitvoering

route5def

@Albo Helm – www.albohelm.nl

Routewerk is zeer bedreven in de vervolgstappen, waarbij we het route- of netwerkontwerp uitvoeringsgereed maken. We doen kadastraal onderzoek en leggen contact met betreffende overheden en particulieren. We bespreken de ideeën met ambtenaren om zicht te krijgen op kansen als waterbergingen en natuurontwikkeling en op knelpunten als de aanleg van nieuwe wegen. En uiteraard gaan we ‘de boer op’. In de loop der jaren heen hebben we in ons routewerk met vele partijen gesproken: van boer tot baron en van boswachter tot ommetjeswerkgroep. Bij dit overleg is een open en constructieve houding ons handelsmerk.
Eenmaal tot overeenstemming gekomen, trekken wij de uitvoering van een routenetwerk. We leggen de locaties voor bewegwijzering vast in een bestek aan de hand van gps en foto’s. De resultaten zetten we in een GIS-bestand, waarmee de aannemer palen, panelen en voorzieningen plaatst; de opdrachtgever gebruikt het voor beheer en onderhoud.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers variëren van (semi)overheden, landelijke of regionale organisaties tot kleine bureaus. Vooral recreatieschappen, waterschappen, uitgeverijen, overheden als gemeente en provincie zijn hierbij in beeld. We werken ook regelmatig voor landelijke fiets- en wandelorganisaties, VVV’s en regionale bureaus voor toerisme.