Wandelnetwerk West-Friesland


  • Bijstellen van plaatsingsbestek voor deelgebied Het Grootslag en Streekpad Westfriese Omringdijk
  • Uitwerken van definitief netwerkontwerp voor resterende deelgebieden Koggenland en Drechterland
  • Opdrachtgever: Recreatieschap Westfriesland
  • In samenwerking met Menno Zeeman (Fossa Nova)
  • Looptijd: oktober 2018 – april 2019