Wandelnetwerk West-Friesland


  • Uitwerken van definitief netwerkontwerp voor resterende deelgebieden Koggenland en Drechterland
  • Voorbereiden plaatsingsbestek diverse deelgebieden en Streekpad Westfriese Omringdijk
  • Vergunningaanvragen voor plaatsing bewegwijzering
  • Opdrachtgever: Recreatieschap Westfriesland
  • In samenwerking met Menno Zeeman (Fossa Nova)
  • Looptijd: oktober 2018 – september 2019