Samenwerking


Opdrachtgevers

Wij werken voor diverse opdrachtgevers, variërend van (semi)overheden, landelijke of regionale organisaties tot kleine bureaus. Vooral recreatieschappen, waterschappen, uitgeverijen, overheden als gemeente en provincie zijn bij ons in beeld. We werken ook regelmatig voor landelijke fiets- en wandelorganisaties, VVV’s en regionale bureaus voor toerisme.

Partners

Bijna als vanzelfsprekend werken wij als klein bedrijf veel samen met anderen. Omvangrijke projecten moeten vaak in korte tijdspanne worden afgerond en dan is het prettig om binnen het eigen werkveld een beroep op deskundige partners te kunnen doen. Routewerk heeft een strategisch partnerschap met

Veel projecten vragen om een specifieke aanpak, waarbij de inbreng van diverse deskundigheden meerwaarde levert. Ook daarom werken wij veel samen. Bedrijven waarmee Routewerk regelmatig samenwerkt